Ang Pinakamayamang Kaluluwa

Attention: open in a new window. E-mail

Filipino Poems

( 25 Votes )

ni Virginia H. Ferrer

Isang lalaki ang minsan ay nagbalak na maglakbay
upang kanyang hanapin itong kaluluwang mayaman
at sa kanya'y nais niyang isang bagay ay itanong
kung ano ang ginawa at siya'y nagkaganuon.

 

Matagal niyang pinangarap na maging isang tanyag
kahit na nga alam niyang siya'y lumaki sa hirap
palagi na lamang sumsagi sa kanyang isipan
na talagang kailangan niyang maging mayaman.

 

At bago siya umalis ay humalik sa maybahay
ang mahal na anak naman,pinisil pa n'ya sa kamay
ipinangako sa kanila na 'di siya uuwi
hanggang hindi natatamo ang kayamanang minimithi.

 

At marami pang araw at buwan ang nagdaan
ipinagpatuloy ang paglalakbay na sinimulan
bawa't madaanang kastilyo't mansyon kanyang pinasok
pawang kabiguan lamang ang nakuhang sagot.

 

Mapanglaw at malumbay na umuwi siya ng bahay
at kanyang natuklasan pamilya niya ay namatay
dahilan sa matinding gutom ng siya ay umalis
ang kaawa-awa n'yang mag-ina, ito ang sinapit.

 

Inukit na lamang sa bato ang kanilang pangalan
habang umiiyak na lumugmok duon sa libingan
at ang kanyang hinahanap na mayamang kaluluwa
ngayo'y napagtantong wala palang iba kundi siya.

?This poem is a translation from the English poem by Rick Beneteau, co-founder of www.MovementOfChange.com"

 

 

 

 

 

Comments

avatar mamadearest
+1
 
 
This is one reality of life, that at times you're never contented with what you have and aim for more, eventually feeling more sorry than before.
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
Name *
Code   
Submit Comment