Sina Gin, Kinse Anyos, Problema at Musika

Attention: open in a new window. E-mail

Filipino Poems

( 4 Votes )

 

Sina Gin, Beer, Kinse Anyos, Problema at Musika
(mga dati kong Barkada!)

Nanginginig ang aking laman,
dibdib ko'y nagsisikip, paningin ko'y nagdidilim,
nang si Problema'y nagmamagaling.

Tinawag ko ang mga barkada kong
sina "Beer" at ang dalawangpu't apat na miembro
ay isa-isa naman silang nagsidating.
Iyong bunso sa aming barkada, Kinse Anyos lang siya!

Kinamayan ko ang bawat isa at
sobra-sobra din naman silang makisama.
Si Problema'y nanahimik, natakot at
nahiya yata sa aking mga barkada.

Ginawa ko'y tinawag ko pa sina
"Gin", "Anejo", at "Musika", upang sila'y magkikilala
at maraming makasama. Inakbayan kong
matalik lahat sila at kami'y masayang
nagkasama-sama.

Sa lakas ni Musika, ang tuktok ng isip ko'y napasok niya.
Iyong bunsong barkada na-"curfew" sa mga magulang niya.
Sina beer naman ay nagkuwentuhan
na walang kuenta. Si Problema ay biglang
naglaho at di na nagpadama.

Alas tres na ng madaling araw nang lumisan si Musika,
dahil ako'y antok na antok na at natulog
na lamang kapiling ang dalawampu't
apat ng Barkadang Botelya.

Sa aking pagising, ako'y nabigla nang makita ko
na ako'y nag-iisa na lang pala.
Sina Gin, Anejo at ang mga matalik kong
dalawampu't apat na barkada ay
mga naglahong bula na lamang sa mesa
na nagka-tumba tumba.

Sa aking pagtayo, ay may isang tapat na kaibigan
na umakbay sa akin - ang tapat kong kasama.....
walang iba kundi si dakilang Problema.
Ako ay kanyang inakbayan patungo sa aking
"tulugan na walang hininga."

Sa akala ko'y panaginip at mga guni-guni ko lang
ang mga ito, ngunit nang makita ko
ang aking mga kapatid, mga anak at asawa,
mga kaibigan, kamag-anak at
mga kababata, na sampung taon
na di ko nakikita na nagpapaalam sa akin,
malungkot, umiiyak o naluluha.

Ako'y di mapakali nguni't hindi makakilos at
makapag habilin, upang sabihin sa kanila...
"Kayo'y umiwas sa aking mga barkada,
lalu kay Gin, maski na mayroon kayong
mga mabibigat na problema, o gustohin
ninyo lang magsaya!"

Comments

Name *
Code   
Submit Comment