Ito ang regalo ko!

Attention: open in a new window. E-mail

Filipino Poems

( 10 Votes )

Ito ang regalo ko...

Hindi mo ito mabibili sa mga Shopping Mall,
Wala itong presyo dahil ito ay hindi nabibili.
Ito ay tunay, hindi tubog sa ginto, walang
katulad at hindi puedeng maihintulad sa mga
iba mong regalo. Ito ay naiiba, ito ay hinahangad
ng karamihan at kadalasan hindi ito nakakamtan
kahit ng mga mayayaman at may kaya sa buhay.

Ito ang aking regalo. Ingatan mo.
Paunlarin mo at ibahagi mo sa ibang tao.
Ito ay palaguin mo. Ito ay ibinigay sa akin
noong ako'y bata pa mula sa aking mga
magulang. Kahit sila ay mahirap lang, madami
silang naibigay sa akin. Ito ay pamana sa akin
mula sa kanila at ipamamana ko din sa inyo.

Itong regalo ay mula sa akin
at taong pusong inaalay sa iyo at
sana'y iyong tanggapin at ipamigay sa iyong
mga kaibigan at mga mahal sa buhay.

Ito ang aking regalo. Hindi mo man makikita.
Kung mababasa mo ang mensahe sa pagitan
ng mga isinulat ko, ito ang aking regalo.
Kung hindi mo man makita ito - pakiramdaman
mo sa mga malapit sa iyo, sa mga kaibigan mo,
sa mga nagmamahal sa iyo at kung sakaling
maramdaman mo, ibalik mo lang sana itong
regalo na dulot nila sa iyo!

 

Comments

Name *
Code   
Submit Comment