"Bantay"

Attention: open in a new window. E-mail

Filipino Poems

( 9 Votes )

Bantay...

Noong ako'y bata pa, may maliit na aso
na ibinigay sa akin ng aming kapitbahay.
Ito'y aking inalagaan at naging tunay
kong matalik na kaibigan.
Bantay ang kanyang naging pangalan.

Palagi siyang pinaguusapan, minamasid
at binabantayan ng mga barkada at
aming kapitbahay. One day, isang araw,
may partee - binyag at malaking kainan.
Buong pamilya namin imbitado at dumalo
sa kainan.

Paborito ng mga tao ay kalderetang
kambing at ako naman ay nakitikim.
Masarap pala itong kalderatang kambing!
Paguwi namin sa bahay, si Bantay
ay wala na sa kanyang kulungan.
Si Bantay ay dinukot at ninakaw ng mga
kapitbahay naming "Bantay-salakay!"

Mula noon kapag kaldereta ang aming ulam,
si Bantay ay aking naalala at naiisip.
Ewan ko ba kung bakit, pero sa aking
pagiisip...iyong kaldereta doon sa binyagan
si Bantay ay naging...Number One. na napulutan!

 

Comments

Name *
Code   
Submit Comment