Pinakamamahal kong Bansa

Attention: open in a new window. E-mail

Filipino Poems

( 18 Votes )

 

Ang Pambansang Wika ay ginagalang ko

sa paraang paggamit ng wikang ito

na kung tawagin ay Wikang Pilipino

na sa kalayaan ay sumusimbolo.

Ipinagmamalaki ko ang bansang ito

Bansang Pilipinas na sinilangan ko

kahit saan magpunta’y dala-dala ko

ang kagitingang ipinakita nito.

Tangi kong hangad sa baya’y kabutihan

tulad sa ating ninuno na nagdaan

na ninais makamit ang kalayaan

maging ang buhay kanilang isinugal.

Maihahandog ko’y buong katapatan

na bukal sa puso sayo lamang laan

utang ko sayo ang aking buong buhay

tangi kong Pinakamamahal na bayan.

Kahit mapanganib ay haharapin

maging kabayaran pa nito ay buhay

maipadama lamang ang pagmamahal

sa iyo aking sinilangan na bayan.

 

Comments

Name *
Code   
Submit Comment