Ang Dalangin Ko Para Sa Iyo

Attention: open in a new window. E-mail

Filipino Poems

( 6 Votes )

Ang Dalangin Ko Para sa Iyo

ni

Virginia H. FerrerIdinadalangin ko na sana ay
ang makita lamang niyang iyong mga mata
ay ang tunay na kagandahan sa tuwi-tuwina
maipadama mong lubusan tunay na pagmamahal
sa lahat, ngayon at bukas at magpakailanman
ang pasasalamat ay manaig sa puso mo
sa diwa at sa lahat ng gawa, saan pa mang dako
sa mga kabutihan mo sana'y maraming mahawa
at sana ay dumami pa ang tulad mong nilikha
ang mga ngiti mo'y makapawi ng kalungkutan
ng mga nasa paligid mo na abang nilalang
ang kalooban mo na laging masaya't magaan
ay makikita ko din sa 'yong mga kaibigan
ang mga salita mo sa tuwina'y laging magiliw
at maging ang mga kilos mo ay nakakaaliw
ang buod ng lahat ng iyong pagkakawanggawa
ay dalisay na pakikiramay sa iyong kapwa
ang mga butil ng pagpapatawad ay makahanap
ng matabang lupa para dito ay mamulaklak
ay maaantig mo ang puso ng malapit sa iyo
at maging sino pa man na nasa malayong dako.

Idinadalangin ko na sana ay
maging katulad mo sila na maging mahinahon
sa bawat pangyayaring kanilang masasalubong
ay sumaiyo ang kalinawan ng pag-iisip
sa mga desisyon mo, walang kulang, walang labis
na ang simbuyo at silakbo ng iyong damdamin
ay laging umiiral sa 'yong mga adhikain
ang giting at ingat ay damahin mong magkasabay
sa paghahain ng mga kasagutan sa bagay
palagiang isaisip kalinisan ng budhi
sa mga binabalak dapat itaas ang uri
ang mga bagay na iyo nang napagtagumpayan
tahimik ka na lang at 'di dapat ipagsigawan
humingi ka at ikaw naman ay hindi binigo
siguro ang dahilan ay may mensahe ang ito
ang hangin ng kapayapaan at katahimikan
ay samahan kang maglakbay hanggang sa katapusan
ang ilaw na hawak mo ay magsilbi nilang hudyat
tanglawan ang nilalang na nalilihis ng landas
patuloy mong gamitin ang puso mo't mga kamay
upang hubugin ng tama mga murang kaisipan.


"This poem is a translation from the English poem “ My Prayer For You”  by Rick Beneteau,
co-founder of www.MovementOfChange.com"

Comments

Name *
Code   
Submit Comment